Litteratur

Arlenborg Ingrid, Feltzing Ulla 1973 Finnväv som den vävs i Bohuslän

Berg Kerstin 1991 Selma Johansson

Collin Maria 1927 Flamskväv och finnväv

Engelstad Helen 1958 Dobbeltvev i Norge

Franzén Anne Marie/ Nockert Margareta 1992 Bonaderna från Skog och Överhogdal …

Geijer Agnes 1972 Ur textilkonstens historia

Halmöy Nord-Tröndelag Husfridslag 1966 Meråkervevnad

Johansson Selma 1927 Kvinnlig hemslöjd i Torsby, Lycke …

Johansson Selma 1943 ”Finskeväv i Bohuslän”, Hemslöjden