Produkter

Boken:

Dubbelväv i Norden  or Double weave in the Nordic countries Pris 280 kr + porto. Se NY BOK

Häftet: 

Prova dubbelväv Framtaget av 9 vävare. Innehåller en beskrivning av hur man gör och ett tiotal vävnotor lämpliga för nybörjare. Pris 100 kr + porto

Föredrag:

Om dubbelväv med valbar inriktning exempelvis: Historien, Tekniken och utrustning, Inspiration, Dubbelväv i datorn eller kombinationer av dessa. Föredragshållare: Hans Christensson

Utställningar: 

9 vävare har ställt ut ett tiotal gånger på olika ställen i Västsverige och i Danmark och är intresserade av att komma i kontakt med nya arrangörer.